Aaieneerstvragen.nl of Dogs in Holland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onoordeelkundig of verkeerd gebruik van de waarschuwingssleeve. 

De verantwoordelijkheid voor zelfstandige acties van uw hond ligt, volgens het Burgerlijk Wetboek, bij uzelf als bezitter. 

Een en ander is vastgelegd in Artikel 6:179 BW en Artikel 6:162 BW. 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Aaieneerstvragen.nl